Složky integrovaného záchranného systému

Při vašich cestách může na pozemních komunikacích vzniknout nejrůznější událost. Dostanete-li se do dopravních komplikací, může vám kromě produktu pojištění pomoci také integrovaný záchranný systém.

Integrovaný záchranný systém se skládá z několika složek. Jedná se o rychlou záchrannou službu, hasičský sbor a také policii. Všechny tyto složky jsou vám k dispozici 24 hodin denně sedm dní v týdnu pod jednotným telefonním číslem 112. Dostanete-li se tedy do problémů jak vy osobně, tak i ostatní účastníci silničního provozu, neměli byste nikdy zmatkovat a jedná-li se o závažnější situaci, je třeba vždy kontaktovat operátora integrovaného záchranného systému.

Všechny tři složky se vzájemně doplňují a poskytují vám tak naprostou ochranu po všech stránkách. V dřívější době bylo nutno vždy volat jak policii, tak záchranku nebo hasiče zvlášť. Toto bylo velice nepříjemné a zdlouhavé, dnes vyřešíte vše na jedné lince.

Dalo by se říci, že každý motorista by měl mít přehled o důležitých specifikách a informacích, které na svých cestách může využít. Jedná se o znalosti silničního provozu, potažmo silničního zákona, dále potom o znalosti produktů pojištění vozidel a v neposlední řadě potom orientace v oblasti záchranného systému a to ať už toho, který realizuje integrovaný záchranný systém, tak i dostatek znalostí osobních.