Silniční zákon

Silniční zákon je velice důležitý spis, podle kterého se musí řídit všichni účastníci silničního provozu. Jeho dodržováním a kontrolou jsou pověřeny především policisté, ale i jiné orgány. Silniční zákon se poměrně často mění nebo aktualizuje, každý motorista musí mít vždy přehled o tom, co aktuálně platí.

Silniční zákon nařizuje chování na silnicích, určuje pravidla silničního provozu, dále ale také obsahuje informace o povinné výbavě a celkovém právním systému v oblasti motorismu vůbec. Přesně popisuje a definuje podmínky, za kterých je možno do silničního provozu vstoupit. Samozřejmostí jsou také informace jak o povinných, tak i volitelných pojištění. Znamená to tedy, že se mu musí plně přizpůsobit jak účastníci silničního provozu, tak i instituce v podobě pojišťoven, které hodlají nabízet motoristům produkty, jakými jsou povinné ručení nebo havarijní pojištění.

Silniční zákon je stejně jako jakékoliv jiné zákony předkládán k projednání a diskusi jak v poslanecké sněmovně, tak i senátu. Následně je potom schválen a stává se součástí právních vztahů v České republice.

Cestujete-li do zahraničí, je třeba počítat s tím, že zde mohou platit jiná pravidla a předpisy. V takových případech platí, rčení neznalost zákona neomlouvá. Znamená to tedy, že pokud chcete cestovat na silnicích v zahraničí, musíte si zjistit jaké nařízení a omezení tam platí. Jakmile se sem dostanete, stávají se tamní předpisy i pro vás závaznými.