Jak se platí pojistné

Uzavřete-li jakékoliv pojištění, je nutno platit jeho dílčí pojistné splátky. Nejinak je tomu i pojištění vozidel. Jak povinné ručení, tak i havarijní pojištění je třeba vždy řádně a včas zaplatit přesně tak, jako bylo dohodnuto při sjednání smlouvy.

Pojišťovny jsou v této oblasti ke svým klientům obvykle velmi shovívaví. Snaží se vyjít co nejvíce vstříc. Bude tak záležet hlavně na vás, s jakou četností se rozhodnete pojistné platit. U povinného ručení a havarijního pojištění se obvykle volí splátkový půlroční, čtvrtletní nebo roční splátkový kalendář. Pokud však budete požadovat platit každý měsíc, neměl by to být žádný problém.

Pojistné je možno platit několika způsoby. Asi nejčastější variantou je převod na účet. V takovém případě dostanete informace o účtu, kam budete pravidelně platit. Pro tyto účely se vyplatí sjednat trvalý příkaz k úhradě. Další metodou placení je potom přes služby pošty, zde se platí prostřednictvím složenek. V některých případech potom není problém zaplatit přímo na pobočce pojišťovny.

Ať již si vyberete jakoukoliv možnost realizace platby, mějte na paměti, že je třeba dodržovat termíny splatnosti. Jedině tak může vaše pojištění fungovat bez problémů a plnit tak svůj účel.