Co dělat při dopravní nehodě

Dopravní nehoda je bezesporu velice nepříjemná událost. Ať již jste jejími přímými účastníky nebo pouze svědky, je potřeba vždy zachovat čistou hlavu a pokud možno nepodléhat panice. Je pochopitelné, že se jedná o situaci, kdy na nás působí určitý stres, který se odvíjí od okolností havárie.

Pokud se připletete k dopravní nehodě, je třeba nejprve zajistit místo události. Toto je třeba učinit co nejdříve, abyste zabránili případným dalším komplikacím. Díky tomu, že je výstražný trojúhelník povinnou součástí výbavy každého vozidla, máte situaci usnadněnou. Při pohybu na silnici je dále nutno použít reflexní vestu, která je od počátku tohoto roku taktéž povinná.

Jakmile je nehoda dostatečně označena, je potřeba ihned zjistit stav účastníků havárie. Pokud je někdo zraněný, doporučuje se poskytnout první pomoc. Je-li poranění vážnějšího charakteru, pokuste se pouze zajistit základní životní funkce a přivolejte okamžitě rychlou záchrannou službu.

Doporučuje se také kontaktování policie, která přijede událost prošetřit. Jedná-li se o havárii, která významným způsobem komplikuje dopravu, postará se policie a odklon nebo se ujme řízení dopravní situace.

Jedná-li se o dopravní nehodu, která svou formou spadá do vašeho pojištění, je potřeba dodržet veškeré formality, které požaduje vaše pojišťovna. Pokud se jedná o událost, kterou řeší povinné ručení, je třeba vyplnit euroformulář. Toto byste měli provést co nejrychleji bez zbytečných odkladů, dokud máte v živé paměti veškeré detaily.

Pokud je vozidlo vážně technicky poškozeno, můžete využít případných asistenčních služeb k vašemu pojištění. Budete tak mít zabezpečený odtah automobilu do servisu a případnou přepravu vaši, či vašich osobních věcí.