Category: Povinné ručení

Pokuty

Pokud pravidelně cestujete, jistě jste se již někdy setkali s dopravními kontrolami. Pokud jste se nedopustili žádného přestupku, nemusí se jednat o nijak nepříjemnou událost. Pokud jste však porušili pravidla silničního provozu, může vám tato kontrola přinést mnohdy i výrazné pokuty. Je tedy jasné, že silniční zákon se musí dodržovat a jeho porušení se trestá.

Kromě pokut se můžete mnohdy dočkat i odečtením několika bodů z vašeho konta. Pokud jich je odečteno více než 12, přijdete o nějakou dobu o řidičský průkaz a nebude tedy možné, abyste se pohybovali na silnicích.

Výše pokut je různá, pohybuje se v řádech stovek, tisíců, ale i desetitisíců korun. Záleží vždy na konkrétním prohřešku, konkrétně potom na jeho závažnosti.

V dnešní době existuje pojištění, prostřednictvím kterého se můžete na pokuty přímo pojistit. Jedná se o pojištění Kryštof. Na našem pojistném trhu takovýto produkt nabízí například pojišťovna Slavia. Patříte-li tedy do skupiny motoristů, kteří často platí pokuty, měli byste možná o tomto pojištění popřemýšlet. Nejlepší volbou je však striktní dodržování pravidel silničního provozu.

Vašeho bezeškodného průběhu na cestách si často všimnou i pojišťovny. Pokud tak nebouráte a chováte se na pozemních komunikacích ohleduplně, může vám pak konkrétní pojišťovna při sjednávání produktu pojištění vozidel poskytnout cenová zvýhodnění nebo jiné bonusy.

Silniční zákon

Silniční zákon je velice důležitý spis, podle kterého se musí řídit všichni účastníci silničního provozu. Jeho dodržováním a kontrolou jsou pověřeny především policisté, ale i jiné orgány. Silniční zákon se poměrně často mění nebo aktualizuje, každý motorista musí mít vždy přehled o tom, co aktuálně platí.

Silniční zákon nařizuje chování na silnicích, určuje pravidla silničního provozu, dále ale také obsahuje informace o povinné výbavě a celkovém právním systému v oblasti motorismu vůbec. Přesně popisuje a definuje podmínky, za kterých je možno do silničního provozu vstoupit. Samozřejmostí jsou také informace jak o povinných, tak i volitelných pojištění. Znamená to tedy, že se mu musí plně přizpůsobit jak účastníci silničního provozu, tak i instituce v podobě pojišťoven, které hodlají nabízet motoristům produkty, jakými jsou povinné ručení nebo havarijní pojištění.

Silniční zákon je stejně jako jakékoliv jiné zákony předkládán k projednání a diskusi jak v poslanecké sněmovně, tak i senátu. Následně je potom schválen a stává se součástí právních vztahů v České republice.

Cestujete-li do zahraničí, je třeba počítat s tím, že zde mohou platit jiná pravidla a předpisy. V takových případech platí, rčení neznalost zákona neomlouvá. Znamená to tedy, že pokud chcete cestovat na silnicích v zahraničí, musíte si zjistit jaké nařízení a omezení tam platí. Jakmile se sem dostanete, stávají se tamní předpisy i pro vás závaznými.

Dopravní zpravodajství

Soudobí motoristé mají svoje účinkování na pozemních komunikacích na rozdíl od těch dřívějších stále více usnadněné. Prostřednictvím mnoha produktů, jako jsou povinné ručení nebo havarijní pojištění, mohou zvládnout i náročnější situace, kdy se dostanou do nečekaných problémů a vznikne jim často nemalá škoda jak na jejich automobilu, tak případně i na cizím vozidle.

Pojištění není však jedinou vychytávkou dnešní doby. Díky moderním technologiím je stále více užitečnosti nejen pro motoristy. Pokud často cestujete, jistě se vyplatí využívat služeb dopravního zpravodajství. Můžete tak ušetřit nemalé finanční výdaje na pokutách. Kromě toho budete neustále informování o aktuálním dění na silnicích. Můžete se tak s přehledem vyhnout komplikacím nebo dopravním zácpám.

Dopravní zpravodajství můžete sledovat buď před cestou samotnou v televizi, nebo i na vašich cestách v rádiu. Naprostá většina rozhlasových stanic pro své posluchače zajišťuje pravidelné informace o stavu dopravy na silnicích. Naladíte-li si tedy to správné rádio, můžete mít vždy přehled o tom, co se kde děje. Pokud se rozhodnete i vy přispět svým typem do dopravního zpravodajství, jistě toto vaše snažení ostatní motoristé uvítají. I přesto je však na pozemních komunikacích neustále nutno dbát maximální pozornosti a snažit se co nejvíce předvídat.

Povinná výbava vozidla

Povinná výbava vozidla je soubor pomůcek a nářadí, které by neměly chybět v žádném vozidle. Pokud narazíte na dopravní kontrolu, policie po vás může toto vybavení vyžadovat. Nemáte-li ho, nemůžete se divit případné pokutě.

Mezi povinné vybavení každého motorového vozidla patří výstražný trojúhelník, aktuální lékárnička, náhradní kolo, klíč na matky nebo šrouby kol, zvedák, náhradní žárovky po jednom kuse od každého svítidla ve vozidle a elektronické pojistky. Novinkově je také součástí povinné výbavy reflexní vesta. Jedná se zcela jistě o praktické věci, které můžete často potřebovat.

Povinná výbava vozidla tedy představuje jakousi ochranu vašeho auta po stránce materiální. Její užitečnost je srovnatelná například s produkty, jakými jsou povinné ručení nebo havarijní pojištění. Zatímco pojistky představují ochranu finanční, povinná výbava zajišťuje ochranu po praktické stránce věci.

Veškeré pomůcky a nářadí povinné výbavy je možno zakoupit v široké prodejní síti. Není se tedy radno vymlouvat, že byste výbavu nesehnali.

Správná výbava vozidla

Každé vozidlo, které se pravidelně pohybuje v provozu, by mělo být vybaveno určitou dostatečnou výbavou. Je třeba nezaměňovat povinnou výbavu automobilu od správné výbavy. Zatímco povinná výbava ve vozidle nesmí chybět, vhodná výbava je spíše jakési doporučení, díky kterému můžete mít cestování značně zjednodušené a zpříjemněné.

Správná výbava se liší od aktuálního ročního období. Například v létě uvítáte spíše sluneční clony, zatímco v zimě dáte přednost škrabce a nemrznoucí kapalině. Může se hodit také metlička nebo lopatka na sníh.

Záleží prakticky na každém motoristovi, co uzná za vhodné ve svém vozidle. Existuje množství rad a doporučení, avšak samotná volba je na řidiči.

Správná výbava vozidla může mít vliv i na pojištění vozidel. Některé z pojišťoven například zvýhodňují řidiče, kteří mají ve svém autě instalováno nadstandardní zabezpečení vozidla. Pokud toto splňujete, můžete často získat levnější havarijní pojištění.

V žádném případě nepodceňujte důležitost vhodné výbavy. Ušetříte si tím totiž mnoho starostí, komplikací nebo problémů.

Doplňková připojištění

Jak havarijní pojištění, tak i povinné ručení jsou do jisté míry velice variabilní pojistné produkty, které se mohou víceméně přizpůsobit vašim nárokům a požadavkům. Základní pojištění je obvykle možno rozšířit prostřednictvím doplňkových pojistných smluv. V praxi to potom znamená, že díky vhodné volbě rozšiřujících pojistek můžete získat vyšší ochranu vašeho vozidla. Již na začátek je potřeba zdůraznit, že čím vyšší je rozsah vašeho pojištění, tím zaplatíte větší pojistné splátky. Avšak nejedná se obvykle o žádné výraznější navýšení, které by vám mohlo zkomplikovat váš osobní nebo rodinný rozpočet.

Nyní se zmíníme o základních doplňkových připojištěních, které se často sjednávají k základním pojistným smlouvám. Jedná se například o pojištění skel vozidla. Sklo je velice náchylný materiál, který je choulostivý k poškození. Pokud si ho pojistíte, nemusíte se obávat zbytečných finančních výdajů, pokud dojde k jeho poškození. Často se uzavírá také připojištění zavazadel, zde se jedná především o škodu, která může vzniknout krádeží nebo případně vandalismem. Vhodné je taktéž rozšíření asistenčních služeb. Toto se může hodit hlavně v případech, kdy dojde k nečekaným událostem jako je třeba porucha vozidla při delší cestě. Asistenční služby vám v takových případech zajistí odtah nepojízdného auta, případně přepravu zavazadel nebo cestujících, kteří v poškozeném automobilu cestovali. Bude-li oprava vozu trvat delší dobu, jistě uvítáte zapůjčení náhradního auta.

Existuje samozřejmě mnohem více doplňkových nebo rozšiřujících připojištění. O jejich aktuálních variacích se vždy informujte u konkrétní pojišťovny, která vám poskytne ty nejčerstvější informace.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je další složkou pojištění vozidel. Na rozdíl od povinného ručení se však jedná o produkt zcela volitelný. Záleží tedy pouze na vás, zda se ho rozhodnete sjednat. O jeho užitečnosti a praktičnosti však není sebemenších pochyb. Vaše auto můžete pojistit na nejběžnější rizika vzniku škod, mnohdy i na ty méně časté, se kterými se setkáte v našich podmínkách spíše vzácně.

Díky havarijní pojistce můžete mít komplexní ochranu vozidla. Mezi nejčastější pojišťované škody lze zařadit poškození vozidla požárem, výbuchem, povodní, záplavou, sesuvem půdy, větrem, námrazou nebo sněhem. V této skupině pojistných rizik se prakticky jedná o živelná nebezpečí. Havarijní pojištění však řeší také škody spojené s krádeží nebo vandalismem.

Jednotlivé nabídky pojišťoven se ve svých pojištěních především v detailech často velmi liší. Před sjednáním je tak třeba havarijní pojištění co nejvíce porovnat a vybrat takové, které se vám bude zdát pro váš případ co nejefektivnější. Pokud byste si nebyli v čemkoliv jisti, rozhodně neváhejte kontaktovat pojišťovacího poradce, který vám vše vysvětlí, a společně zcela jistě naleznete to nejvhodnější řešení.

Povinné ručení

Povinné ručení, nebo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je v současnosti povinný pojistný produkt pro všechny majitele motorových vozidel, kteří se s nimi chtějí pohybovat na pozemních komunikacích. Tato pojistka je nesmírně praktická a užitečná. Pojišťuje vás na určité limity škod, které můžete v provozu způsobit, a to jak majetkových, tak i škod na zdraví.

Výše pojistných splátek se odvíjí od kubatury vašeho auta. Znamená to tedy, že čím silnější je vaše vozidlo, tím si budete muset připlatit. Nejedná se však o žádné hrozné výdaje, takže se určitě vyplatí toto pojištění sjednat. Pokud byste se rozhodli zákon neakceptovat, vystavili byste se nebezpečí vysoké pokuty.

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla dnes nabízí převážně všechny pojišťovny. Jedná se totiž o velice často sjednávaný produkt. Nabídka je tak opravdu obrovská a do jisté míry i flexibilní, znamená to tedy, že se vám dokáže částečně přizpůsobit. Pokud hledáte nejlevnější povinné ručení, zkuste se podívat na internet. Zde je možno pojistky porovnat a vybrat právě takovou, která se vám bude nejlépe zamlouvat.

Co dělat při dopravní nehodě

Dopravní nehoda je bezesporu velice nepříjemná událost. Ať již jste jejími přímými účastníky nebo pouze svědky, je potřeba vždy zachovat čistou hlavu a pokud možno nepodléhat panice. Je pochopitelné, že se jedná o situaci, kdy na nás působí určitý stres, který se odvíjí od okolností havárie.

Pokud se připletete k dopravní nehodě, je třeba nejprve zajistit místo události. Toto je třeba učinit co nejdříve, abyste zabránili případným dalším komplikacím. Díky tomu, že je výstražný trojúhelník povinnou součástí výbavy každého vozidla, máte situaci usnadněnou. Při pohybu na silnici je dále nutno použít reflexní vestu, která je od počátku tohoto roku taktéž povinná.

Jakmile je nehoda dostatečně označena, je potřeba ihned zjistit stav účastníků havárie. Pokud je někdo zraněný, doporučuje se poskytnout první pomoc. Je-li poranění vážnějšího charakteru, pokuste se pouze zajistit základní životní funkce a přivolejte okamžitě rychlou záchrannou službu.

Doporučuje se také kontaktování policie, která přijede událost prošetřit. Jedná-li se o havárii, která významným způsobem komplikuje dopravu, postará se policie a odklon nebo se ujme řízení dopravní situace.

Jedná-li se o dopravní nehodu, která svou formou spadá do vašeho pojištění, je potřeba dodržet veškeré formality, které požaduje vaše pojišťovna. Pokud se jedná o událost, kterou řeší povinné ručení, je třeba vyplnit euroformulář. Toto byste měli provést co nejrychleji bez zbytečných odkladů, dokud máte v živé paměti veškeré detaily.

Pokud je vozidlo vážně technicky poškozeno, můžete využít případných asistenčních služeb k vašemu pojištění. Budete tak mít zabezpečený odtah automobilu do servisu a případnou přepravu vaši, či vašich osobních věcí.

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda je jistě nepříjemná situace pro každého motoristu. Často při ní dochází ke škodám jak na majetku, tak i na zdraví. Bohužel se s ní setkáváme velice často. Dá se říci, že v dnešní době mají dopravní nehody rostoucí trend. Je to způsobeno celou řadou specifik. Mezi ty nejzákladnější patří stále hustější provoz na pozemních komunikacích, dále potom rostoucí průměrná kubatura vozidel na našich silnicích a v neposlední řadě také porušování pravidel silničního provozu a bezohlednost některých řidičů.

Dopravní nehody lze rozdělit hlavně podle jejich závažnosti. Některé havárky se obejdou bez zranění a ani škody na vozidlech nejsou nejvyšší. V takových případech mají majitelé automobilů obrovské štěstí. Mnohem horší to potom je, pokud jsou vzniklé majetkové škody vyšších rozměrů. Stane-li se i újma na zdraví, jedná se již o značně problémovou situaci. Řada dopravních nehod má bohužel i tragické následky. Každoročně na našich silnicích a dálnicích zemře spousta lidí.

Vhodné pojištění vozidel může sehrát při dopravní nehodě významnou roli. Často vám totiž ušetří nemalé finanční výdaje, které jsou tradičně s většinou dopravních nehod spojeny. Je však potřeba mít vždy na mysli skutečnost, že vaše zdraví a život je k nezaplacení. Ať již budete mít sjednanou jakkoliv výhodné pojištění, nikdy si za něj nemůžete koupit život.

Dopravním nehodám je tak třeba co nejvíce předcházet. Opatrnost je na vašich cestách rozhodně na svém místě. Kromě toho musíte být všímaví a předvídaví.