Category: Pojištění vozidel

Pokuty

Pokud pravidelně cestujete, jistě jste se již někdy setkali s dopravními kontrolami. Pokud jste se nedopustili žádného přestupku, nemusí se jednat o nijak nepříjemnou událost. Pokud jste však porušili pravidla silničního provozu, může vám tato kontrola přinést mnohdy i výrazné pokuty. Je tedy jasné, že silniční zákon se musí dodržovat a jeho porušení se trestá.

Kromě pokut se můžete mnohdy dočkat i odečtením několika bodů z vašeho konta. Pokud jich je odečteno více než 12, přijdete o nějakou dobu o řidičský průkaz a nebude tedy možné, abyste se pohybovali na silnicích.

Výše pokut je různá, pohybuje se v řádech stovek, tisíců, ale i desetitisíců korun. Záleží vždy na konkrétním prohřešku, konkrétně potom na jeho závažnosti.

V dnešní době existuje pojištění, prostřednictvím kterého se můžete na pokuty přímo pojistit. Jedná se o pojištění Kryštof. Na našem pojistném trhu takovýto produkt nabízí například pojišťovna Slavia. Patříte-li tedy do skupiny motoristů, kteří často platí pokuty, měli byste možná o tomto pojištění popřemýšlet. Nejlepší volbou je však striktní dodržování pravidel silničního provozu.

Vašeho bezeškodného průběhu na cestách si často všimnou i pojišťovny. Pokud tak nebouráte a chováte se na pozemních komunikacích ohleduplně, může vám pak konkrétní pojišťovna při sjednávání produktu pojištění vozidel poskytnout cenová zvýhodnění nebo jiné bonusy.

Silniční zákon

Silniční zákon je velice důležitý spis, podle kterého se musí řídit všichni účastníci silničního provozu. Jeho dodržováním a kontrolou jsou pověřeny především policisté, ale i jiné orgány. Silniční zákon se poměrně často mění nebo aktualizuje, každý motorista musí mít vždy přehled o tom, co aktuálně platí.

Silniční zákon nařizuje chování na silnicích, určuje pravidla silničního provozu, dále ale také obsahuje informace o povinné výbavě a celkovém právním systému v oblasti motorismu vůbec. Přesně popisuje a definuje podmínky, za kterých je možno do silničního provozu vstoupit. Samozřejmostí jsou také informace jak o povinných, tak i volitelných pojištění. Znamená to tedy, že se mu musí plně přizpůsobit jak účastníci silničního provozu, tak i instituce v podobě pojišťoven, které hodlají nabízet motoristům produkty, jakými jsou povinné ručení nebo havarijní pojištění.

Silniční zákon je stejně jako jakékoliv jiné zákony předkládán k projednání a diskusi jak v poslanecké sněmovně, tak i senátu. Následně je potom schválen a stává se součástí právních vztahů v České republice.

Cestujete-li do zahraničí, je třeba počítat s tím, že zde mohou platit jiná pravidla a předpisy. V takových případech platí, rčení neznalost zákona neomlouvá. Znamená to tedy, že pokud chcete cestovat na silnicích v zahraničí, musíte si zjistit jaké nařízení a omezení tam platí. Jakmile se sem dostanete, stávají se tamní předpisy i pro vás závaznými.

Dopravní zpravodajství

Soudobí motoristé mají svoje účinkování na pozemních komunikacích na rozdíl od těch dřívějších stále více usnadněné. Prostřednictvím mnoha produktů, jako jsou povinné ručení nebo havarijní pojištění, mohou zvládnout i náročnější situace, kdy se dostanou do nečekaných problémů a vznikne jim často nemalá škoda jak na jejich automobilu, tak případně i na cizím vozidle.

Pojištění není však jedinou vychytávkou dnešní doby. Díky moderním technologiím je stále více užitečnosti nejen pro motoristy. Pokud často cestujete, jistě se vyplatí využívat služeb dopravního zpravodajství. Můžete tak ušetřit nemalé finanční výdaje na pokutách. Kromě toho budete neustále informování o aktuálním dění na silnicích. Můžete se tak s přehledem vyhnout komplikacím nebo dopravním zácpám.

Dopravní zpravodajství můžete sledovat buď před cestou samotnou v televizi, nebo i na vašich cestách v rádiu. Naprostá většina rozhlasových stanic pro své posluchače zajišťuje pravidelné informace o stavu dopravy na silnicích. Naladíte-li si tedy to správné rádio, můžete mít vždy přehled o tom, co se kde děje. Pokud se rozhodnete i vy přispět svým typem do dopravního zpravodajství, jistě toto vaše snažení ostatní motoristé uvítají. I přesto je však na pozemních komunikacích neustále nutno dbát maximální pozornosti a snažit se co nejvíce předvídat.

Jak se platí pojistné

Uzavřete-li jakékoliv pojištění, je nutno platit jeho dílčí pojistné splátky. Nejinak je tomu i pojištění vozidel. Jak povinné ručení, tak i havarijní pojištění je třeba vždy řádně a včas zaplatit přesně tak, jako bylo dohodnuto při sjednání smlouvy.

Pojišťovny jsou v této oblasti ke svým klientům obvykle velmi shovívaví. Snaží se vyjít co nejvíce vstříc. Bude tak záležet hlavně na vás, s jakou četností se rozhodnete pojistné platit. U povinného ručení a havarijního pojištění se obvykle volí splátkový půlroční, čtvrtletní nebo roční splátkový kalendář. Pokud však budete požadovat platit každý měsíc, neměl by to být žádný problém.

Pojistné je možno platit několika způsoby. Asi nejčastější variantou je převod na účet. V takovém případě dostanete informace o účtu, kam budete pravidelně platit. Pro tyto účely se vyplatí sjednat trvalý příkaz k úhradě. Další metodou placení je potom přes služby pošty, zde se platí prostřednictvím složenek. V některých případech potom není problém zaplatit přímo na pobočce pojišťovny.

Ať již si vyberete jakoukoliv možnost realizace platby, mějte na paměti, že je třeba dodržovat termíny splatnosti. Jedině tak může vaše pojištění fungovat bez problémů a plnit tak svůj účel.

Doplňková připojištění

Jak havarijní pojištění, tak i povinné ručení jsou do jisté míry velice variabilní pojistné produkty, které se mohou víceméně přizpůsobit vašim nárokům a požadavkům. Základní pojištění je obvykle možno rozšířit prostřednictvím doplňkových pojistných smluv. V praxi to potom znamená, že díky vhodné volbě rozšiřujících pojistek můžete získat vyšší ochranu vašeho vozidla. Již na začátek je potřeba zdůraznit, že čím vyšší je rozsah vašeho pojištění, tím zaplatíte větší pojistné splátky. Avšak nejedná se obvykle o žádné výraznější navýšení, které by vám mohlo zkomplikovat váš osobní nebo rodinný rozpočet.

Nyní se zmíníme o základních doplňkových připojištěních, které se často sjednávají k základním pojistným smlouvám. Jedná se například o pojištění skel vozidla. Sklo je velice náchylný materiál, který je choulostivý k poškození. Pokud si ho pojistíte, nemusíte se obávat zbytečných finančních výdajů, pokud dojde k jeho poškození. Často se uzavírá také připojištění zavazadel, zde se jedná především o škodu, která může vzniknout krádeží nebo případně vandalismem. Vhodné je taktéž rozšíření asistenčních služeb. Toto se může hodit hlavně v případech, kdy dojde k nečekaným událostem jako je třeba porucha vozidla při delší cestě. Asistenční služby vám v takových případech zajistí odtah nepojízdného auta, případně přepravu zavazadel nebo cestujících, kteří v poškozeném automobilu cestovali. Bude-li oprava vozu trvat delší dobu, jistě uvítáte zapůjčení náhradního auta.

Existuje samozřejmě mnohem více doplňkových nebo rozšiřujících připojištění. O jejich aktuálních variacích se vždy informujte u konkrétní pojišťovny, která vám poskytne ty nejčerstvější informace.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je další složkou pojištění vozidel. Na rozdíl od povinného ručení se však jedná o produkt zcela volitelný. Záleží tedy pouze na vás, zda se ho rozhodnete sjednat. O jeho užitečnosti a praktičnosti však není sebemenších pochyb. Vaše auto můžete pojistit na nejběžnější rizika vzniku škod, mnohdy i na ty méně časté, se kterými se setkáte v našich podmínkách spíše vzácně.

Díky havarijní pojistce můžete mít komplexní ochranu vozidla. Mezi nejčastější pojišťované škody lze zařadit poškození vozidla požárem, výbuchem, povodní, záplavou, sesuvem půdy, větrem, námrazou nebo sněhem. V této skupině pojistných rizik se prakticky jedná o živelná nebezpečí. Havarijní pojištění však řeší také škody spojené s krádeží nebo vandalismem.

Jednotlivé nabídky pojišťoven se ve svých pojištěních především v detailech často velmi liší. Před sjednáním je tak třeba havarijní pojištění co nejvíce porovnat a vybrat takové, které se vám bude zdát pro váš případ co nejefektivnější. Pokud byste si nebyli v čemkoliv jisti, rozhodně neváhejte kontaktovat pojišťovacího poradce, který vám vše vysvětlí, a společně zcela jistě naleznete to nejvhodnější řešení.

Pojištění vozidla

Pojištění vozidla je dnes prakticky nepostradatelnou samozřejmostí. Pojistný produkt povinné ručení je dokonce nutno sjednat dle našeho zákona vždy, pokud hodláte vaše motorové vozidlo využívat k provozu na pozemních komunikacích. Havarijní pojištění je potom trochu odlišnější. Jedná se zde o pojistku, kterou nemusíte uzavřít, avšak její sjednání lze rozhodně doporučit.

Povinné ručení a havarijní pojištění vám potom poskytnou komplexní pojistnou ochranu pro vaše auto. Sjednáte-li tyto produkty navíc souběžně, můžete očekávat i případné bonusy ve formě určitých slev při pojistných splátkách.

Pojištění vozidel dnes poskytuje převážná většina pojišťoven na tuzemském pojišťovacím trhu. Záleží tak pouze a jen na vás, zda se o vaši pojistku postará Česká pojišťovna, Kooperativa, Axa nebo úplně jiná pojišťovna. V dnešní době je taktéž možno uzavřít pojištění online. Najít nejlevnější povinné ručení nebo výhodné havarijní pojištění díky internetových službám není v současnosti žádným problémem.