Category: Bezpečnost

Složky integrovaného záchranného systému

Při vašich cestách může na pozemních komunikacích vzniknout nejrůznější událost. Dostanete-li se do dopravních komplikací, může vám kromě produktu pojištění pomoci také integrovaný záchranný systém.

Integrovaný záchranný systém se skládá z několika složek. Jedná se o rychlou záchrannou službu, hasičský sbor a také policii. Všechny tyto složky jsou vám k dispozici 24 hodin denně sedm dní v týdnu pod jednotným telefonním číslem 112. Dostanete-li se tedy do problémů jak vy osobně, tak i ostatní účastníci silničního provozu, neměli byste nikdy zmatkovat a jedná-li se o závažnější situaci, je třeba vždy kontaktovat operátora integrovaného záchranného systému.

Všechny tři složky se vzájemně doplňují a poskytují vám tak naprostou ochranu po všech stránkách. V dřívější době bylo nutno vždy volat jak policii, tak záchranku nebo hasiče zvlášť. Toto bylo velice nepříjemné a zdlouhavé, dnes vyřešíte vše na jedné lince.

Dalo by se říci, že každý motorista by měl mít přehled o důležitých specifikách a informacích, které na svých cestách může využít. Jedná se o znalosti silničního provozu, potažmo silničního zákona, dále potom o znalosti produktů pojištění vozidel a v neposlední řadě potom orientace v oblasti záchranného systému a to ať už toho, který realizuje integrovaný záchranný systém, tak i dostatek znalostí osobních.

Dopravní zpravodajství

Soudobí motoristé mají svoje účinkování na pozemních komunikacích na rozdíl od těch dřívějších stále více usnadněné. Prostřednictvím mnoha produktů, jako jsou povinné ručení nebo havarijní pojištění, mohou zvládnout i náročnější situace, kdy se dostanou do nečekaných problémů a vznikne jim často nemalá škoda jak na jejich automobilu, tak případně i na cizím vozidle.

Pojištění není však jedinou vychytávkou dnešní doby. Díky moderním technologiím je stále více užitečnosti nejen pro motoristy. Pokud často cestujete, jistě se vyplatí využívat služeb dopravního zpravodajství. Můžete tak ušetřit nemalé finanční výdaje na pokutách. Kromě toho budete neustále informování o aktuálním dění na silnicích. Můžete se tak s přehledem vyhnout komplikacím nebo dopravním zácpám.

Dopravní zpravodajství můžete sledovat buď před cestou samotnou v televizi, nebo i na vašich cestách v rádiu. Naprostá většina rozhlasových stanic pro své posluchače zajišťuje pravidelné informace o stavu dopravy na silnicích. Naladíte-li si tedy to správné rádio, můžete mít vždy přehled o tom, co se kde děje. Pokud se rozhodnete i vy přispět svým typem do dopravního zpravodajství, jistě toto vaše snažení ostatní motoristé uvítají. I přesto je však na pozemních komunikacích neustále nutno dbát maximální pozornosti a snažit se co nejvíce předvídat.

Povinná výbava vozidla

Povinná výbava vozidla je soubor pomůcek a nářadí, které by neměly chybět v žádném vozidle. Pokud narazíte na dopravní kontrolu, policie po vás může toto vybavení vyžadovat. Nemáte-li ho, nemůžete se divit případné pokutě.

Mezi povinné vybavení každého motorového vozidla patří výstražný trojúhelník, aktuální lékárnička, náhradní kolo, klíč na matky nebo šrouby kol, zvedák, náhradní žárovky po jednom kuse od každého svítidla ve vozidle a elektronické pojistky. Novinkově je také součástí povinné výbavy reflexní vesta. Jedná se zcela jistě o praktické věci, které můžete často potřebovat.

Povinná výbava vozidla tedy představuje jakousi ochranu vašeho auta po stránce materiální. Její užitečnost je srovnatelná například s produkty, jakými jsou povinné ručení nebo havarijní pojištění. Zatímco pojistky představují ochranu finanční, povinná výbava zajišťuje ochranu po praktické stránce věci.

Veškeré pomůcky a nářadí povinné výbavy je možno zakoupit v široké prodejní síti. Není se tedy radno vymlouvat, že byste výbavu nesehnali.

Správná výbava vozidla

Každé vozidlo, které se pravidelně pohybuje v provozu, by mělo být vybaveno určitou dostatečnou výbavou. Je třeba nezaměňovat povinnou výbavu automobilu od správné výbavy. Zatímco povinná výbava ve vozidle nesmí chybět, vhodná výbava je spíše jakési doporučení, díky kterému můžete mít cestování značně zjednodušené a zpříjemněné.

Správná výbava se liší od aktuálního ročního období. Například v létě uvítáte spíše sluneční clony, zatímco v zimě dáte přednost škrabce a nemrznoucí kapalině. Může se hodit také metlička nebo lopatka na sníh.

Záleží prakticky na každém motoristovi, co uzná za vhodné ve svém vozidle. Existuje množství rad a doporučení, avšak samotná volba je na řidiči.

Správná výbava vozidla může mít vliv i na pojištění vozidel. Některé z pojišťoven například zvýhodňují řidiče, kteří mají ve svém autě instalováno nadstandardní zabezpečení vozidla. Pokud toto splňujete, můžete často získat levnější havarijní pojištění.

V žádném případě nepodceňujte důležitost vhodné výbavy. Ušetříte si tím totiž mnoho starostí, komplikací nebo problémů.

Co dělat při dopravní nehodě

Dopravní nehoda je bezesporu velice nepříjemná událost. Ať již jste jejími přímými účastníky nebo pouze svědky, je potřeba vždy zachovat čistou hlavu a pokud možno nepodléhat panice. Je pochopitelné, že se jedná o situaci, kdy na nás působí určitý stres, který se odvíjí od okolností havárie.

Pokud se připletete k dopravní nehodě, je třeba nejprve zajistit místo události. Toto je třeba učinit co nejdříve, abyste zabránili případným dalším komplikacím. Díky tomu, že je výstražný trojúhelník povinnou součástí výbavy každého vozidla, máte situaci usnadněnou. Při pohybu na silnici je dále nutno použít reflexní vestu, která je od počátku tohoto roku taktéž povinná.

Jakmile je nehoda dostatečně označena, je potřeba ihned zjistit stav účastníků havárie. Pokud je někdo zraněný, doporučuje se poskytnout první pomoc. Je-li poranění vážnějšího charakteru, pokuste se pouze zajistit základní životní funkce a přivolejte okamžitě rychlou záchrannou službu.

Doporučuje se také kontaktování policie, která přijede událost prošetřit. Jedná-li se o havárii, která významným způsobem komplikuje dopravu, postará se policie a odklon nebo se ujme řízení dopravní situace.

Jedná-li se o dopravní nehodu, která svou formou spadá do vašeho pojištění, je potřeba dodržet veškeré formality, které požaduje vaše pojišťovna. Pokud se jedná o událost, kterou řeší povinné ručení, je třeba vyplnit euroformulář. Toto byste měli provést co nejrychleji bez zbytečných odkladů, dokud máte v živé paměti veškeré detaily.

Pokud je vozidlo vážně technicky poškozeno, můžete využít případných asistenčních služeb k vašemu pojištění. Budete tak mít zabezpečený odtah automobilu do servisu a případnou přepravu vaši, či vašich osobních věcí.

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda je jistě nepříjemná situace pro každého motoristu. Často při ní dochází ke škodám jak na majetku, tak i na zdraví. Bohužel se s ní setkáváme velice často. Dá se říci, že v dnešní době mají dopravní nehody rostoucí trend. Je to způsobeno celou řadou specifik. Mezi ty nejzákladnější patří stále hustější provoz na pozemních komunikacích, dále potom rostoucí průměrná kubatura vozidel na našich silnicích a v neposlední řadě také porušování pravidel silničního provozu a bezohlednost některých řidičů.

Dopravní nehody lze rozdělit hlavně podle jejich závažnosti. Některé havárky se obejdou bez zranění a ani škody na vozidlech nejsou nejvyšší. V takových případech mají majitelé automobilů obrovské štěstí. Mnohem horší to potom je, pokud jsou vzniklé majetkové škody vyšších rozměrů. Stane-li se i újma na zdraví, jedná se již o značně problémovou situaci. Řada dopravních nehod má bohužel i tragické následky. Každoročně na našich silnicích a dálnicích zemře spousta lidí.

Vhodné pojištění vozidel může sehrát při dopravní nehodě významnou roli. Často vám totiž ušetří nemalé finanční výdaje, které jsou tradičně s většinou dopravních nehod spojeny. Je však potřeba mít vždy na mysli skutečnost, že vaše zdraví a život je k nezaplacení. Ať již budete mít sjednanou jakkoliv výhodné pojištění, nikdy si za něj nemůžete koupit život.

Dopravním nehodám je tak třeba co nejvíce předcházet. Opatrnost je na vašich cestách rozhodně na svém místě. Kromě toho musíte být všímaví a předvídaví.